Mítingy & podujatia

Aby ľudia spolu dobre vychádzali, musia sa dobre poznať. Síce trávia spolu na pracovisku veľa času, každý má ale svoju rolu, svoje povinnosti a tak je celkom bežné, že s niekým pracujeme desať rokov a pritom vôbec nevieme, aký je to človek. Poznáme ho len po pracovnej stránke. Pomôcť zmeniť takýto stav v pracovných kolektívoch môžu víkendové stretnutia mimo pracoviska.

Poznáme ich pod názvom teambuilding pre firmy a takéto mimopracovné akcie kombinujú v sebe aktívny odych s neformálnymi stretnutiami a skupinové hry pomáhajú vytvárať týmového ducha medzi kolegami. Keď zoberiete pracovný kolektív mimo ich zvyčajné priestory, ako keby ste z nich sňali bremeno zodpovednosti a klišé, do ktorého sa uzatvárajú v pracovnej dobe. Spoznáte tak aj ich ľudskú stránku, z kolegu sa môže stať priateľ. A vzťahy medzi priateľmi sú vždy lepšie, ako len medzi spolupracovníkmi.

Takéto mimopracovné stretnutia sú o to dôležitejšie, o čo viac geograficky je vaša firma rozložitá. Koľkí vaši zamestnanci spolu denne komunikujú mailom alebo po telefóne a pritom sa nikdy ešte nevideli? Túto bariéru dokáže vyriešiť prenájom konferenčnej miestnosti povedzme na dva dni pred víkendom s možnosťou zostať na sobotu a kolegovia a kolegyne, ktorí sa doteraz poznali len podľa hlasu spoznajú aj svoje tváre a aj iné svoje vlastnosti, ako je pracovitosť, svedomitosť či trpezlivosť. Neskôr im vzájomné priateľstvo pomôže lepšie prekonať krízy v pracovných procesoch.

Pretože na takýchto mimopracovných stretnutiach kolegov ide viac o medziľudské vzťahy, ako o subordináciu, je dôležité vyplniť čas inak, ako diskusiami o práci. Viac času treba venovať zábave, využiť dostupné aktivity v Tatrách na to, aby sa ľudia spoznali ako ľudia z mäsa a kostí. Spoločné výlety, návštevy prírodných krás alebo aj futbal či večerné opekanie zborí bariéry medzi oddeleniami a pobočkami a vytvorí z kolektívu spolupracovníkov skutočnú partiu kamošov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *