Digital signage

Digitalsignage:

Pôvodne bol na tomto mieste článok o moderných reklamných spôsoboch v predajniach, obchodných domoch, chodbách inštitúcií a podobne. Popisoval túto metódu ako moderný digitálny plagát vo výkladoch alebo iných priestoroch organizácií a firiem.

Digital signage využíva sa síce najviac v reklame a propagácii, ale tiež na iných miestach, kde sa vyskytuje veľké množstvo ľudí. Napríklad na staniciach a letiskách.

Technika Digital Signage v propagácii:

Technológia digital signage sú aktívne a dynamické riešenia s poslaním cieliť reklamu na jasne definované skupiny zákazníkov, v definovanom čase.

Predstavujú schopnosť okamžitej reakcie na súčasné požiadavky zákazníkov a naladiť bežiace reklamné kampane s predajom.

Čo môžu priniesť inteligentné zoskupenia digital signage:

 

  • navýšiť predaje výrobkov prezentovaných v kampani, pretože konzumentov zastihnú konkrétne na mieste, kde sa formujú rozhodnutia o nákupoch,
  • šetriť výrazne náklady na prevádzku a marketing firiem,
  • na všetkých miestach prezentované reklamné posolstvo si zachováva rovnakú úroveň kvality podávanej informácie,
  • jednotlivé miesta prezentácie sú ľahko aktualizovateľné pomocou internetovej prípojky z ktoréhokoľvek miesta alebo pre všetky prezentácie naraz z počítača administrátora reklamnej siete.

 

Zobrazova reklamu možno na hocijakom zobrazovacom médiu, teda LCD, plazma, videoprojektor.

Tento pôvodný text sme nahradili autorským textom. Pôvodný text sa nachádzal na tejto adrese od roku 2013 a bol z internetových archívov obnovený preto, aby sa stránka vyhla statusu 404 – Stránka nenájdená, pri prechádzaní stránky vyhľadávačmi po zmene registrátora a hostingu. Keďže redakcia bola obvinená, že pôvodný text bol skopírovaný z iného servera, uvádzame vec na pravú mieru. Je možné, že aj na pôvodnom hostingu bol uvedený text uverejnený bez súhlasu držiteľa autorských práv a majiteľa stránky, na ktorej bol prvýkrát zverejnený. Avšak táto zodpovednosť padá plne na predchádzajúceho držiteľa domény a správcu stránky.

Súčasný text je plne naším dielom. Keďže sa však jedná o popis podobnej skutočnosti, akú popisoval pôvodný článok, môže tu byť istá podobnosť. Jedná sa však o inak spracovaný text, ktorý nemá s pôvodným nič spoločné. Ak boli niečie práva dotknuté, týmto sa mu ospravedlňujeme.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *